Blog Archives

Reartikulacija #8 (2009)

mini-re8

Reartikulacija is an art project of the group Reartikulacija (Marina Gržinić, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban and Tanja Passoni). It is based on a precise intervention logic; through contemporary political theory, critic, art projects, activism and selforganization, it aims to intervene in the Slovene, Balkan and international space. The platform allows networking with other political subjects, activists, artists, who are interested in the possibility to create and maintain a dialogue with concrete social and political spaces in Slovenia, Europe and worldwide…

Posted in journals

Reartikulacija #7 (2009)

Reartikulacija is an art project of the group Reartikulacija (Marina Gržinić, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban and Tanja Passoni). It is based on a precise intervention logic; through contemporary political theory, critic, art projects, activism and selforganization, it aims to intervene in the Slovene, Balkan and international space. The platform allows networking with other political subjects, activists, artists, who are interested in the possibility to create and maintain a dialogue with concrete social and political spaces in Slovenia, Europe and worldwide…

Posted in journals

Reartikulacija #6 (2009)

Reartikulacija is an art project of the group Reartikulacija (Marina Gržinić, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban and Tanja Passoni). It is based on a precise intervention logic; through contemporary political theory, critic, art projects, activism and selforganization, it aims to intervene in the Slovene, Balkan and international space. The platform allows networking with other political subjects, activists, artists, who are interested in the possibility to create and maintain a dialogue with concrete social and political spaces in Slovenia, Europe and worldwide…

Posted in journals

Reartikulacija #5 (2008)

Reartikulacija is an art project of the group Reartikulacija (Marina Gržinić, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban and Tanja Passoni). It is based on a precise intervention logic; through contemporary political theory, critic, art projects, activism and selforganization, it aims to intervene in the Slovene, Balkan and international space. The platform allows networking with other political subjects, activists, artists, who are interested in the possibility to create and maintain a dialogue with concrete social and political spaces in Slovenia, Europe and worldwide…

Posted in journals

Reartikulacija #4 (2008)

Reartikulacija is an art project of the group Reartikulacija (Marina Gržinić, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban and Tanja Passoni). It is based on a precise intervention logic; through contemporary political theory, critic, art projects, activism and selforganization, it aims to intervene in the Slovene, Balkan and international space. The platform allows networking with other political subjects, activists, artists, who are interested in the possibility to create and maintain a dialogue with concrete social and political spaces in Slovenia, Europe and worldwide…

Posted in journals

Reartikulacija #3 (2008)

Reartikulacija is an art project of the group Reartikulacija (Marina Gržinić, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban and Tanja Passoni). It is based on a precise intervention logic; through contemporary political theory, critic, art projects, activism and selforganization, it aims to intervene in the Slovene, Balkan and international space. The platform allows networking with other political subjects, activists, artists, who are interested in the possibility to create and maintain a dialogue with concrete social and political spaces in Slovenia, Europe and worldwide…

Posted in journals

Reartikulacija #2 (2007)

Reartikulacija je projekt skupine umetnikov, teoretikov, kritikov in prevajalcev. Nastala je iz precizne interventne logike; s sodobno teorijo, kritiko, umetniškimi projekti, aktivizmom in samoorganizacijo poseči v slovenski prostor. Platforma omogoča povezovanje z drugimi kritičnimi, aktivističnimi, teoretičnimi in umetniškimi subjekti doma in v Evropi, predvsem na Balkanu in na področju nekdanje Jugoslavije, ki jih zanima možnost oblikovanja in vzdrževanja kritičnega dialoga s konkretnimi družbeno–političnimi prostori.

Posted in journals

Bilokacija (Bilocation) (1990)

Post-socialism + Retroavant garde + Irwin, video, 1997

Deklica z oranžo (The Girl With Orange) (1987)

Moscow Portraits (1990)

Cindy Sherman or Hysteria Production Presents a Reconstruction of Sherman’s Photographs (1984)

Trenutki odločitve (Moments of Decision) (1985)

Labirint (Labyrinth) (1993)